Активи сина Януковича оцінили в 2 млрд.грн.

Олександр Янукович

Сумарні активи групи МАКО, яка належить Олександру Януковичу, складають більше 1,7 млрд.грн. Про це свідчать дані аудиту фінансової звітності групи, який був проведений аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers

Як повідомила прес-служба групи МАКО, за даними звітності, ключові фінансові результати, включаючи всі підприємства групи, за 2011 рік склали: сумарні активи: 1 709 044 тис.грн; чисті активи: 505 500 тис.грн.; валова прибуток від реалізації: 5303 тис.грн; чистий процентний дохід від банківської діяльності: 78 503 тис.грн; результат від операцій до оподаткування: 21 743 тис.грн; сумарні витрати з податку на прибуток: 5 134 тис.грн.

Загальна сума податків і зборів, виплачених підприємствами групи до бюджетів всіх рівнів склала більше 21 млн.грн., в тому числі єдиний соціальний внесок - понад 12 млн.грн.; нарахована заробітна плата - більше 38 млн.грн., в тому числі понад 5 млн.грн. - Податок на доходи фізичних осіб; кількість працівників на підприємствах групи МАКО - близько 700 осіб.

Комбінована фінансова звітність компанії складена у відповідності до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності і включає дані про результати діяльності ПрАТ МАКО Холдинг, банку ПАТ ВБР і всіх дочірніх підприємств групи МАКО. На 31 грудня 2011 року в комбіновану групу входило 16 підприємств в Україні, Голландії і Швейцарії.

"Ми керуємося принципами прозорості і прагнемо до побудови компанії світового рівня. Саме тому ми активно впроваджуємо кращі стандарти ведення бізнесу і відкрито надаємо громадськості інформацію про ключові результати нашої діяльності. Ми вперше публікуємо основні показники нашої фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартами і підтвердженої аудиторською фірмою PricewaterhouseCoopers. Надалі ми маємо намір продовжувати знайомити громадськість з фінансовими результатами нашої Групи ", - заявив акціонер групи МАКО Олександр Янукович.